top of page

TANTARA TALOHA

Vao niandoha
Izaho sy ianao
Nifankatia tokoa
Izaho ilay ray lasa roa
Fa efa niova fo
Ireo sangisangy, ireo aniany,
Ireo teny mamy
Dia nanjary niova ho tomany
Averiko izay nindramiko
Tsy ho neniko
Angamba tsy ho tsiniko
 
Chorus:
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Ho tantara taloha
 
Sarotra ny hanadino
Nefa mora ny mino
Efa nisava ny alahelo dia efa rava
Fitia tsy hiserana ho feno fandeferana
Hisolo toeranao
Iara hanorim-pianam-baovao
 
Averiko izay nindramiko
Tsy ho neniko
Angamba tsy ho tsiniko
Chorus:
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Ho tantara taloha
Ka ho tena namana
Itolory ny tananao no antenaiko
Hizarako hafaliana sy ho tena tiana
Tsy hasaraka ahy
Fitia tsisy ahiahy, ho tia ahy
Chorus:
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Izay niainantsiaka roa
Aza avela hifoha
Ny hirako hiraiko hanadinoko
Ilay natao tsy hifarana, hasambarana
Iza moa no nanampo
Ho tantara taloha

MPINAMANA

Coming Soon! :) 

Mpinamana

IZY ANIE IZY 

Nanonofy aho
Ho foana ny adiady sy ny tomany
Izay mandrotika ny tany
Izao tontolo izao miray hina

Tsisy intsony ny fijalina
Hery maro no mitambatra
Feo iray no asandratra.


Nanonofy aho
Ho foana koa ny mosary.
Ireo zaza izay mijaly
Ravo, falifaly
Foana ny hanoanana.
Ireo kamboty sy tsy manana
Hisy hanome tanana.

 

Chorus:

Ra misy andro iray
Tsy mampiety izay atao.
Toloko sy talaho.
Meteza hanonofy toa ahy
Fiainana ho feno hasambarana
Hafaliana tsy hifarana.
Ratoa fahoriana
Vizana ny fanahy
Misalasala miahiahy.
Meteza hanonofy toa ahy.
Alina feno fahasambarana
Hatsiaka feno hafanana

 

Hanonofy aho
tontolo tsisy herisetra
Fahatoniana tsy hanam-petra.
Tsisy havakavaka
Hifandray ny tanana
Fo iray ihany no eto, hiara_iaina
Hiara_mitempo.

 

Mbola hanonofy aho
Ny lainga tsisy intsony

Ny fo mafana dia hitony
Ny marina no hanjaka
Hampahery sy hampitraka
Ka ny hitsy sy ny rariny.
Izy ireo no tompon-daka.

 

Chorus:

Ra misy andro iray
Tsy mampiety izay atao.
Toloko sy talaho.
Meteza hanonofy toa ahy
Fiainana ho feno hasambarana
Hafaliana tsy hifarana.
Ratoa fahoriana
Vizana ny fanahy
Misalasala miahiahy.
Meteza hanonofy toa ahy.
Alina feno fahasambarana
Hatsiaka feno hafanana

Izy Anie Izy

Coming Soon! :) 

TSY HANAM-PAHATAPERANA

Lasa ianao, lasa lavitra any
Nandao ny tany, ilay feno tomany
Izy irery no tavela, tsy afaka nitafa ela
Tsy afa-nanoatra fa tsy maintsy nifandao


Lasa ianao, nanalavi-tiana
Dia ilay fiainan-tsy hita, tsisy fahoriana
Izy teo nangahiahy, lahatra tsy afa-nanda


Raha ny tiany, fifaliany
No tazominy eo anilany eo
Tsy maintsy nekeny, tsy fidiny


Chorus:

Lasa ianao, tsy nifidy ny handao
Fa voaantso amin'ilay fiainam-baovao
Lasa ianao tsy afa-nampilaza
Izy tavela nitomany toa zaza
Lasa ianao, tsy nifidy ny handao
fa voaantso amin'ilay fiainam-baovao
Fa lasa ianao, izy nisaona
manantena anefa
indray andro ianareo mbola hihaona


Ny ranomasony tsy voatana,
Ny momba anao tsy hainy ho fafana
Ny sainy tsy tony satria ianao tsy eto intsony
efa nialoha lalana


fotoana fohy no niarahana
Tampoka loatra ny fisarahana
Izy mino mitanisa fa hoe misy ilay paradise


Raha ny tiany, fifaliana
no tazominy eo anilany eo
tsy maintsy nekeny, tsy fidiny

 

Chorus:
Lasa ianao, tsy nifidy ny handao
Fa voaantso amin'ilay fiainam-baovao
Lasa ianao tsy afa-nampilaza
Izy tavela nitomany toa zaza
Lasa ianao, tsy nifidy ny handao
fa voaantso amin'ilay fiainam-baovao
Fa lasa ianao, izy nisaona
manantena anefa
indray andro ianareo mbola hihaona

IZY NISAONA

Coming Soon! :) 

MOZIKA

Everybody always tells me 
Who the hell I should be 
What clothes to wear 
When to care
What to eat 
And who to meet 
But i've got
I've got my own heart 
Got my own life to lead 
I don't need anybody to tell me
What I need
 
Chorus:
I ain't looking for a fight 
I'm just trying can't you see
I'm just trying to find my way
I just want to be me
Just to be me
 
Skinny models, perfect bodies
Seen all over magazines 
Same clothes, plastic nose
That's the way, they want me to be 
 
But i've got
I've got my own
Got my own point of view
Why don't they let me be me 
Cause the plastic ain't for me
 
Chorus:
I ain't looking for a fight 
I'm just trying can't you see
I'm just trying to find my way
I just want to be me
Just to be me
It's not easy making your own way 
When the voices say 
Get back in line 
They push, and I wanna push back 
All they want is to control 
Chorus:
I ain't looking for a fight 
I'm just trying can't you see
I'm just trying to find my way
I just want to be me
Just to be me

I WANNA BE ME 

Coming Soon! :) 

HANAIKY 

Looking back I see 
You smile and laugh with me
While we're walking hand in hand 
Now time's moved on
Your eyes have moved along
Now you're laughing 
With an other 
Sometimes when I'm alone 
I get to wondering why 
Why love has to go 
Why love has to die 
Why love has to die 
When love is gone
Ain't no sense in hanging on
Just get your things and move along 
Cause come what may
You will never have a say 
Not when love 
Love is gone 
And you may 
Jump and shout 
Say you'll find a way 
There's nothing you can do 
When love has gone away 
Love has gone away
Love cuts, yeah it cuts 
Cuts just like a knife 
The only thing to heal that wound
Is move along with life 
You'll never know what you'll find
A little further down the line 
Maybe you'll find something new 
Surely love is there for you 
Surely love is there for you 
Looking back I see 
You smile and laugh with me
While we're walking hand in hand 
Now time's moved on
Your eyes have moved along
Now you're laughing 
With an other 
 
Written by Douglas Cook
Arranged by Daddy Rasamimanana

SURELY LOVE 

HITIA ANAO INDRAY 

Coming Soon! :) 

bottom of page